Złomowanie samochodu to ważny proces, który warto przeprowadzić w sposób odpowiedzialny i zgodny z prawem. Oprócz formalności związanych z wyrejestrowaniem pojazdu i uzyskaniem potwierdzenia zgodności z przepisami, warto zwrócić uwagę na kwestie ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie OC – o czym pamiętać przy złomowanie auta?

Przede wszystkim, jeśli samochód jest jeszcze ubezpieczony, należy pamiętać o odnowieniu polisy OC, która chroni kierowcę przed odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego. Jeśli samochód został złomowany, a polisa była ważna w czasie wypadku, w którym brał udział, ubezpieczyciel będzie wypłacał odszkodowanie lub pokryje koszty szkód, których poszkodowany doznał.

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że wykupienie ubezpieczenia OC samochodu, który został już wyrejestrowany, jest z reguły niewłaściwe i bezskuteczne. W takiej sytuacji, jeśli dojdzie do wypadku, to kierowca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu drogowego.

Złomowanie – co z polisą OC?

Złomowanie samochodu nie musi jednak oznaczać końca korzystania z ubezpieczenia OC. Warto pamiętać, że polisa ta jest przypisana do osoby, a nie do pojazdu. Oznacza to, że jeśli posiadacz samochodu, który został złomowany, kupi nowy pojazd, może przenieść swoją polisę OC na nowy samochód, zachowując stałą ochronę ubezpieczeniową.

Podsumowując, jeśli planujemy złomowanie samochodu, warto pamiętać o formalnościach związanych z wyrejestrowaniem pojazdu oraz odnowieniu lub przeniesieniu polisy OC. To pozwoli nam na zachowanie spokoju i pewności, że nie poniesiemy odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone w trakcie użytkowania samochodu.